LunarNewYear-REAL-AppCard.png
LunarNewYear-REAL-WebBanner.png
 1. Cuộc thi TÀI KHOẢN THẬT này dành cho TẤT CẢ các tài khoản đăng ký tại "VIỆT NAM".

 2. Tham gia cuộc thi TÀI KHOẢN THẬT. Cuộc thi sẽ diễn ra trong tổng cộng 96 GIỜ.

 3. Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được đăng ký tại VIỆT NAM.

  • Đối với các tài khoản cũ được đăng ký bằng số điện thoại, tài khoản của bạn sẽ tự động được xếp vào "Việt Nam" nếu bạn sử dụng số điện thoại Việt Nam.

  • Đối với tài khoản đăng ký bằng email, vui lòng đảm bảo bạn đã chọn "Việt Nam" khi đăng ký tài khoản.

 4. Vui lòng tham khảo bảng giải thưởng bên dưới.

 5. Tất cả các Tài khoản Thực phải có số dư TỐI THIỂU là 50 USDT trước 12:00:00 chiều, ngày 28 tháng 1 năm 2021. Các tài khoản có số dư thấp hơn yêu cầu tối thiểu sẽ phải bắt đầu cuộc thi với ROE TIÊU CỰC.

 6. Tất cả tiền thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản Snapex của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc.

  Quyết định của SnapEx đối với những người có thể tham gia và lựa chọn người chiến thắng là quyết định cuối cùng.

 7. SnapEx sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web cuộc thi

 8. SnapEx cũng có quyền hủy bỏ cuộc thi nếu các trường hợp phát sinh ngoài tầm kiểm soát của mình.

 9. Bất kỳ hoạt động gian lận nào bị phát hiện đều không được phép tham gia cuộc thi và nhận giải thưởng

Prize Table / REAL ACCOUNTS ROE COMPETITION

😉  Tài khoản có ROE cao nhất khi kết thúc cuộc thi sẽ là người chiến thắng.

📅  ROE = (Vốn chủ sở hữu tài khoản biến động + Rút tiền) / (Vốn chủ sở hữu tài khoản khi bắt đầu cuộc thi + Khoản chiết khấu hoa hồng thu được + USDT Được chuyển đổi từ SNAP + Tiền gửi) -1

⚠ Lưu ý: Chỉ "hoàn vốn" từ quỹ Thưởng giao dịch mới được xem xét tính vào vốn chủ sở hữu tài khoản biến động.

ROE Leaderboard

😉  Tài khoản có ROE cao nhất khi kết thúc cuộc thi sẽ là người chiến thắng.

📅  ROE = (Vốn chủ sở hữu tài khoản biến động + Rút tiền) / (Vốn chủ sở hữu tài khoản khi bắt đầu cuộc thi + Khoản chiết khấu hoa hồng thu được + USDT Được chuyển đổi từ SNAP + Tiền gửi) -1

⚠ Lưu ý: Chỉ "hoàn vốn" từ quỹ Thưởng giao dịch mới được xem xét tính vào vốn chủ sở hữu tài khoản biến động.

ROE Leaderboard

Prize Table/ REAL ACCOUNTS TOTAL PROFIT COMPETITION

😉 Tài khoản có tổng lợi nhuận cao nhất (không tính lỗ) khi kết thúc cuộc thi sẽ là người chiến thắng.

📅 Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận từ đơn đặt hàng 1 + Lợi nhuận từ đơn đặt hàng 2 + Lợi nhuận từ đơn đặt hàng 3 + Lợi nhuận từ đơn đặt hàng (n) , n = số bất kỳ

⚠  Các lệnh phải được đóng trước khi kết thúc cuộc thi để lợi nhuận được tính vào.

TOTAL PROFIT Leaderboard

LunarNewYear-HOME-ThumbnailArtboard 17@2

HOME

LunarNewYear-DEMO-ThumbnailArtboard 17@2

Cuộc thi DEMO

LunarNewYear-ShareJoy-ThumbnailArtboard

Giveaways

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI