LunarNewYear-DemoComp-AppCard.png
LunarNewYear-DemoComp-WebBanner.png
 1. Cuộc thi DEMO này dành cho TẤT CẢ các tài khoản đăng ký tại "VIỆT NAM".

 2. Tham gia Cuộc thi DEMO. Cuộc thi sẽ được diễn ra trong vòng 48 giờ.

 3. Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được đăng ký tại VIỆT NAM.

  • Đối với các tài khoản cũ được đăng ký bằng số điện thoại, tài khoản của bạn sẽ tự động được xếp vào mục "Việt Nam" nếu bạn sử dụng số điện thoại Việt Nam

  • Đối với tài khoản đăng ký bằng email, vui lòng đảm bảo bạn đã chọn "Việt Nam" khi đăng ký tài khoản.

 4. Vui lòng tham khảo bảng giải thưởng bên dưới.

 5. Tất cả các tài khoản DEMO tại "Việt Nam" sẽ được tự động ĐẶT LẠI 100.000 USDT trước 12:00:00 chiều, ngày 28 tháng 1 năm 2021 (Giờ Máy chủ, GMT +8).

 6. Tất cả tiền thưởng sẽ được phân phối dưới dạng USDT vào tài khoản SnapEx của người chiến thắng trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc sự kiện.

 7. Quyết định của SnapEx đối với những người có thể tham gia và lựa chọn người chiến thắng là quyết định cuối cùng.

 8. SnapEx sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web cuộc thi

 9. SnapEx cũng có quyền hủy bỏ cuộc thi nếu các trường hợp phát sinh ngoài tầm kiểm soát của mình.

 10. Bất kỳ hoạt động gian lận nào bị phát hiện đều không được phép tham gia cuộc thi và nhận giải thưởng

Tài khoản DEMO có số dư cao nhất khi kết thúc cuộc thi sẽ là người chiến thắng.

Kết quả thi đấu sẽ được cập nhật hàng ngày trước 5h00 chiều (GMT + 8).

Leaderboard

LunarNewYear-HOME-ThumbnailArtboard 17@2

HOME

LunarNewYear-REAL-ThumbnailArtboard 17@2

Cạnh tranh TÀI KHOẢN THỰC

(ROE & Tổng lợi nhuận)

LunarNewYear-ShareJoy-ThumbnailArtboard

Giveaways

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI