VN-DUO-BlogTienAoArtboard 6@2x.png

GIVEAWAY

2,000 SNAP POINTS

From  21 May - 12 AM

Until 24 May - 11:59:59 PM

System Time,  GMT+8

Từ 20 Tháng 5 - 11 PM

Đến 24 Tháng 5 - 10:59:59 PM

Giờ Việt Nam, GMT+7

COMPETITION

1,000 USDT OF TOTAL PRIZE

From  25 May - 3 PM

Until 28 May - 2:59:59 PM

System Time,  GMT+8

Từ 25 Tháng 5 - 2 PM

Đến 28 Tháng 5 - 1:59:59 PM

Giờ Việt Nam, GMT+7

GIVEAWAY TERMS

 1. Chỉ áp dụng cho người dùng mới đăng ký theo Blog Tien Ao.

 2. Chỉ áp dụng cho những user nạp ít nhất 50 USDT.

 3. Giveaway này chỉ áp dụng cho user đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trong thời gian tặng quà.

 4. SNAP sẽ được phân phối cho user có đủ điều kiện trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.

 5. Nghiêm túc không gian lận. Nếu các hoạt động gian lận bị phát hiện, user sẽ bị hạn chế trong tất cả các hoạt động và giải thưởng sẽ không được công nhận.

COMPETITION TERMS

ROE = (((số dư tài khoản hiện tại )/ (số dư tài khoản ban đầu + ký quỹ (deposit) + chiết khấu hoa hồng)) - 1) x 100%

Thể lệ: 

 1. Không được rút tiền trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu không bạn sẽ bị loại.

 2. Không chuyển đổi SNAP thành USDT, nếu không sẽ bị loại.

 3. Số dư tài khoản tối thiểu khi bắt đầu phải có ít nhất 50 USDT trở lên.

 4. Số dư tài khoản khi bắt đầu cuộc thi (2pm, ngày 25/05 - giờ Việt Nam) phải ít nhất 50 USDT, nếu không khi tham gia cuộc thi tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bằng ROE âm.

 5. Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.

 6. Nghiêm túc không gian lận. Nếu các hoạt động gian lận bị phát hiện, user sẽ bị hạn chế trong tất cả các hoạt động và giải thưởng sẽ không được công nhận.

 7. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, user không được dùng SNAP để khấu trừ phí giao dịch hoặc đổi ra USDT. Nếu vi phạm, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Điều khoản và điều kiện áp dụng (T&C apply)

COMPETITION PRIZES

ALL ELIGIBLE PARTICIPANTS

1,000 SNAP POINTS EACH

1st PLACE

400 USDT

2nd PLACE

250 USDT

3rd PLACE

100 USDT

4th to 8th PLACE

50 USDT

IN COLLABORATION WITH

Retina_logo.png

COMPETITION  LEADERBOARD

This competition results are based on ROE

Kết quả sẽ được cập nhật sau mỗi 24 giờ và trước 3 giờ chiều (Giờ Việt Nam)