DUO-268TRADINGArtboard 6.png

GIVEAWAY

2,000 SNAP POINTS

From  29 May - 12am

Until 1 June - 11:59:59pm

System Time,  GMT+8

Từ 28 Tháng 5 - 11pm

Đến 1 Tháng 6 - 10:59:59pm

Giờ Việt Nam, GMT+7

COMPETITION

+ MINI GAME

1,000 USDT OF TOTAL PRIZE

From 2 June - 3pm

Until 5 June - 2:59:59pm

System Time,  GMT+8

Từ 2 Tháng 6 - 2pm

Đến 5 Tháng 6 - 1:59:59pm

Giờ Việt Nam, GMT+7

GIVEAWAY TERMS

 1. Chỉ áp dụng cho người dùng mới đăng ký theo 268 Trading

 2. Chỉ áp dụng cho những user nạp ít nhất 50 USDT.

 3. Giveaway này chỉ áp dụng cho user đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trong thời gian tặng quà.

 4. SNAP sẽ được phân phối cho user có đủ điều kiện trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.

 5. Nghiêm túc không gian lận. Nếu các hoạt động gian lận bị phát hiện, user sẽ bị hạn chế trong tất cả các hoạt động và giải thưởng sẽ không được công nhận.

COMPETITION TERMS

ROE = (((số dư tài khoản hiện tại )/ (số dư tài khoản ban đầu + ký quỹ (deposit) + chiết khấu hoa hồng)) - 1) x 100%

Thể lệ: 

 1. Không được rút tiền trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu không bạn sẽ bị loại. 

 2. Không chuyển đổi SNAP thành USDT, nếu không sẽ bị loại. 

 3. Số dư tài khoản tối thiểu khi bắt đầu phải có ít nhất 100 USDT trở lên.

 4. Số dư tài khoản khi bắt đầu cuộc thi (2pm, ngày 2/06 - giờ Việt Nam) tối thiểu 100 USDT, nếu không khi tham gia cuộc thi tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bằng ROE âm.

 5. Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.

 6. Nghiêm túc không gian lận. Nếu các hoạt động gian lận bị phát hiện, user sẽ bị hạn chế trong tất cả các hoạt động và giải thưởng sẽ không được công nhận.

 7. Điều khoản và điều kiện áp dụng (T&C apply)

COMPETITION PRIZES

GRAND PRIZE WINNER

THREE SETS OF THIRD PRIZE WINNERS

ALL ELIGIBLE PARTICIPANTS

1,000 cho người dùng tham gia cuộc thi

2nd PLACE

200 USDT

1st PLACE

300 USDT

SECOND PRIZE WINNER

3rd PLACE

100 USDT

3rd PLACE

100 USDT

3rd PLACE

100 USDT

SPECIAL MINI GAME

Giải đặc biệt

 200 USDT

Tham gia 268 Trading để biết thêm thông tin chi tiết

IN COLLABORATION WITH

logo_edited.png

COMPETITION  LEADERBOARD

This competition results are based on ROE

Kết quả sẽ được cập nhật sau mỗi 24 giờ và trước 3 giờ chiều (Giờ Việt Nam)