Image by Pineapple Supply Co.
VN-1year-mastheadArtboard 1 copy@2x.png

Kỷ niệm 1 NĂM SNAPEX CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM

Nhận ngay 100USDT cho mỗi một triệu (1 million USDT) khối lượng giao dịch của người dùng trực tiếp

 

Thời gian diễn ra chiến dịch: 04.06.20 - 03.07.20

 

Thể lệ:

Mechanics

 • Tất cả SnapEx user Việt Nam đều đủ điều kiện tham gia cuộc thi

 • User sẽ được thưởng 100USDT cho mỗi 1 triệu USDT khối lượng giao dịch tích lũy từ các lượt giới thiệu TRỰC TIẾP. Số làm tròn lên hàng triệu sẽ KHÔNG được tính (ví dụ: khối lượng giao dịch là 1.200.000USDT thì được thưởng 100 USDT)

 • Khối lượng giao dịch = lệnh ký quỹ (order margin) x đòn bẩy (leverage)

 • Khối lượng giao dịch của nhóm = tổng khối lượng giao dịch từ các lượt giới thiệu TRỰC TIẾP của user được tích lũy trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch

 • Chiến dịch này chỉ dựa trên Tài khoản thật.

  Khối lượng giao dịch của chính bạn sẽ KHÔNG được tính vào khối lượng giao dịch giới thiệu trực tiếp.

  Ví dụ: Vui lòng xem các tình huống dưới đây để hiểu rõ hơn.

Tình huống A

Nguyên mời Tuấn và Phạm

Tổng khối lượng giao dịch TRỰC TIẾP là 2.600.000. Điều này sẽ chuyển thành 2.000.000 khối lượng để khuyến khích thêm. Nguyên sẽ được thưởng 200 USDT vào cuối chiến dịch.

Tình huống B

Nguyên mời Tuấn và Phạm. Tuấn mời Linh

Khối lượng giao dịch của Linh sẽ không được tính vào Nguyên, nhưng sẽ được tính theo Tuấn. Tổng khối lượng giao dịch TRỰC TIẾP của Nguyên là 2.600.000. Điều này sẽ chuyển thành 2.000.000 khối lượng để khuyến khích thêm. Nguyên sẽ được thưởng 200 USDT vào cuối chiến dịch.

Thể lệ:

Mechanics

 • KHÔNG có giới hạn nào về số lượt giới thiệu mà một tài khoản user tham gia có thể mời. Tuy nhiên, nếu nhận thấy có nhiều tài khoản user cùng một địa chỉ IP và nếu SnapEx có bất kì bằng chứng hợp lý nào để nghi ngờ về những hình thức sai trái nào, chúng tôi có quyền đình chỉ tài khoản trong hoặc sau cuộc thi để điều tra thêm dựa trên Điều khoản sử dụng. SnapEx có quyền loại bỏ và rút lại bất kỳ danh hiệu cũng như tiền thưởng nếu bị phát hiện gian lận.

 • Phần thưởng sẽ được chuyển cho tất cả user sau 14 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch

 • User và tất cả những người được mời của bạn phải hoàn thành KYC và phải là Quốc tịch Việt Nam để tham gia chiến dịch.

 • SnapEx sẽ có quyền làm  theo quyết định riêng của mình vào bất cứ lúc nào, để thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web của chiến dịch.

 • SnapEx cũng có quyền hủy chiến dịch nếu hoàn cảnh phát sinh ngoài tầm kiểm soát của nó.

Table of Qualifiers

Results will be updated weekly.